Terms and Conditions

Καλώς ήρθατε στον Διαδικτυακό Τόπο και Εφαρμογή κινητού (Application) της e-DIETfood (η «Εταιρία»), που σας δίνουν την δυνατότητα να τηρείτε ένα υγιεινό διατροφικό πρόγραμμα, που διαμορφώνεται για εσάς προσωπικά από τους επιστημονικούς συμβούλους της Εταιρείας (πτυχιούχους διαιτολόγους με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να μπείτε στην κουζίνα σας, απλά παραγγέλνοντας από τα αγαπημένα σας εστιατόρια on line.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται με αναφορά και των όρων της Πολιτικής Απορρήτου (Privacy Policy), διέπουν την χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των Εφαρμογών, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτούς, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ Εταιρίας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και την Εφαρμογή, πλοήγηση και χρήση των υπηρεσιών, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Εφαρμογής οποτεδήποτε, τροποποιώντας το παρόν. Κάθε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου ή της Εφαρμογής, μετά από τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων και προσθηκών.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται και είναι διαθέσιμοι σε Xρήστες άνω των 18 ετών ή, εφόσον, είναι ανήλικοι πρέπει να έχουν λάβει την απαραίτητη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται και εγγυάται ότι ο Χρήστης πληροί το θεμιτό όριο ηλικίας ή λήψης της γονικής συναίνεσης.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.

ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το Υλικό των υπηρεσιών, είτε αναρτώνται δημόσια είτε διαβιβάζονται ιδιωτικά, καθώς και κάθε παραγωγικό έργο του Διαδικτυακού Τόπου, παραγόμενο από τους Ειδικούς Συμβούλους αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ανήκουσα, ελεγχόμενη, αδειοδοτημένη ή χρησιμοποιούμενη με την άδεια της Εταιρείας και τους συνεργάτες, συνδεόμενες επιχειρήσεις και αδειούχους της Εταιρείας.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες και το περιεχόμενό τους προστατεύονται από τους παγκόσμιους νόμους για την πνευματική ιδιοκτησία, τα εμπορικά σήματα, επωνυμίες, ευρεσιτεχνίες και την προστατευόμενη τεχνογνωσία επί των προϊόντων, υλικού, προγραμμάτων και ανήκουν στην Εταιρεία.

Το Υλικό των υπηρεσιών και οι Υπηρεσίες στο σύνολό τους, προορίζονται, αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση από τους Χρήστες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκτός από αυτόν που επιτρέπεται με τους παρόντες όρους.

Ο Χρήστης μπορεί, ΜΟΝΟ, να επικοινωνήσει το περιεχόμενο του Τόπου, με την χρήση των social media links, που παρέχονται στις Υπηρεσίες της Εταιρείας (π.χ. “share”, “pin it”, “tweet”). Κανένα δικαίωμα ή άδεια παρέχεται με την επικοινωνία αυτή στον Χρήστη για την καθ’ οιοδήποτε τρόπο, άλλη χρήση του περιεχομένου των Υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης

Η χρήση των Υπηρεσιών της «Εταιρίας» γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, ποιότητα, ή αξιοπιστία του περιεχομένου που παρέχεται από τις ιστοσελίδες παραγγελιών τις οποίες δεν επαληθεύει, ούτε παρέχει καμία συμβουλή ή παραίνεση για την επιλογή τέτοιων παρόχων, με τους οποίους ο Χρήστης συνάπτει απευθείας σύμβαση. Κατά συνέπεια η «Εταιρία» δεν έχει καμία ευθύνη για ή σε σχέση με την καθυστέρηση, μη παράδοση ή μη προσήκουσα εκτέλεση της παραγγελίας.

Η Εταιρία, οι υπάλληλοι και οι αδειούχοι της, δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων ζημιών, διαφυγόντων κερδών, ή ζημίας που επήλθε λόγω απώλειας δεδομένων ή διακοπής της επιχείρησης), που θα προκύψει από την χρήση ή την μη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών, του Διαδικτυακού Τόπου ή της Εφαρμογής ή άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων.

Αν ο διαιτολόγος – διατροφολόγος κατά την τηλεφωνική κλήση κρίνει για λόγους υγείας ή για άλλους λόγους πως ο χρήστης δεν πρέπει να ακολουθήσει πρόγραμμα διατροφής, δεσμεύεται να επιστρέψει το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί για τη συνδρομή του διαιτολογικού προγράμματος.

Υποβολή Πληροφοριών από τους Χρήστες/Τροποποίηση ή διαγραφή Πληροφοριών.

Κάθε πληροφορία που υποβάλλεται από τον Χρήστη, μέσω τηλεφώνου, μπορεί να καταγράφεται από την εταιρεία και να τηρείται για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον Χρήστη και την προστασία των ευλόγων συμφερόντων της Εταιρείας ή επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις του νομικού πλαισίου.

Όλα τα σχόλια, προτάσεις βελτίωσης, υποδείξεις και ιδέες και κάθε είδους υποβολές πληροφοριών και δεδομένων (γενικά «Σχόλια»), που υποβάλλονται από τους Χρήστες προς την e-DIETfood, είναι και θα παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρίας, προστατευόμενα από τις ευρωπαϊκές κανονιστικές και νομικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, όπως αυτά καθορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy) της εταιρείας.

Η υποβολή της στο site της Εταιρίας θα αποτελεί ανάθεση σε αυτή των πνευματικών δικαιωμάτων επί των «Σχολίων» σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Εταιρία δεν θα έχει καμία υποχρέωση (1) να τηρεί εμπιστευτικότητα για τα Σχόλια (2) να καταβάλλει αποζημίωση στον Χρήστη για τα Σχόλια και (3) να απαντάει στα Σχόλια του Χρήστη.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι κάθε Σχόλιο που υποβάλλεται στο site της Εταιρίας δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του copyright, σημάτων, ιδιωτικότητας ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι κάθε Σχόλιο που υποβάλλεται στο site της Εταιρίας, δεν θα είναι συκοφαντικό, παράνομο, υβριστικού ή άσεμνου περιεχομένου και ο Χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο των Σχολίων.

O Χρήστης δηλώνει ότι κάθε προσωπικό δεδομένο που υποβάλλεται στο site της Εταιρίας ή παρέχεται στο προσωπικό της με άλλο τρόπο (π.χ. τηλεφωνικά), ιδίως ότι αφορά τα προσωπικά του δεδομένα και την ιατρική του κατάσταση, είναι ακριβές και αληθές, και η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη εάν τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δεν είναι αληθή.

Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς αιτιολογία, να:

· αφαιρεί ή αρνείται να αναρτήσει οποιοδήποτε Σχόλιο

· λαμβάνει κάθε μέτρο, που θα θεωρήσει αναγκαίο, εάν θεωρήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο Χρήστης παραβαίνει τους Όρους Χρήσης, παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, απειλεί την ασφάλεια των λοιπών Χρηστών ή του κοινού ή δημιουργεί ευθύνη για την Εταιρία

· αποκαλύπτει την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες του Χρήστη σε τρίτους ή στις αρμόδιες αρχές, που ισχυρίζονται παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, της ιδιωτικότητας ή άλλων δικαιωμάτων τους ή του Νόμου.

· περατώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει την προσβασιμότητα του Χρήστη στο σύνολο ή σε μέρος των Υπηρεσιών.

Η Εταιρία σε κάθε περίπτωση και σε όλο του εύρος που επιτρέπεται από τον Νόμο, δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανάρτηση Σχολίων από τους Χρήστες ή τρίτους και γενικά από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση όλων των πράξεων που αναφέρονται παραπάνω.

Η Εταιρία επιτρέπει στους Χρήστες να αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στην πλατφόρμα (Privacy Policy) και δεσμεύεται να εκτελέσει κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε η πληροφορία να τροποποιηθεί/διαγραφεί άμεσα από τα αρχεία της. Η Εταιρία σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να βεβαιώνεται, στο μέτρο που είναι δυνατόν, ότι το πρόσωπο που επιφέρει τέτοιες αλλαγές, είναι ο Χρήστης.

Για κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο Χρήστης ώστε να ενεργήσει τα παραπάνω, μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρία μέσω του site, www.e-dietfood.gr ή με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Εταιρία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα της ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία, και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Λεμεσού.

Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, παρακαλώ επικοινωνείτε με την εταιρεία

E-Diet Food

2102240004 [email protected]